Historik:

Stadsbuds 2:an är ett av landets äldsta flyttföretag. Verksamheten startade 1911 i Västerås då transporterna utfördes med cykel. Bland annat utfördes systembolagsärenden och budkörningar. En betydande syssla var att passa tågen när de anlände till stationen och då forsla hem resgods åt Västeråsarna. Möbeltransporter utfördes med dragkärror.

Utvecklingen gick snabbt framåt och redan på 1920-talet införskaffades den första lastbilen som var en Chevrolet. Under 1930-talet hade fordonsparken utökats till 5 st Chevrolet-lastbilar.
Transporterna utfördes på öppna flak och vid behov täcktes transporten med en presenning.

Med tiden anpassades fordonen till dagens moderna hem och bohag. För att bli godkänd som stadsbud krävdes man var godkänd av Magistratet.
Ansökan skickades till polisen som fick godkänna att personen fick utföra transporter mot betalning.

Under 1960-talet kom "miljonprogrammet" som innebar att många flyttar skedde främst från Norrland till storstadsregionerna där arbeten fanns. Våra transporter gick då inom Sveriges gränser. Sedan 1964 har Geron Andersson varit delägare i företaget. Idag drivs företaget av sonen 
Daniel Andersson och Niklas Mejer.

Numera är arbetsmarknaden rörlig inom hela Europa och vårt arbetsområde har utsträckts till att omfatta hela Europa.